Broszura CORDIS Results Pack

2020.07.31

Opublikowana została broszura CORDIS Results Pack, w której zaprezentowano osiem projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, które wpisują się w jego priorytety dotyczące wyzwań społecznych (działanie na rzecz klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce). Ich rezultaty ukazują, jak polityki i inicjatywy finansowe mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej, opierając się na złożonej relacji pomiędzy systemem energetycznym, gospodarką a zachowaniem konsumentów.
Największa grupa projektów, w której skład wchodzą projekty CD-LINKS, COP21:RIPPLES, DEEDS, EUCalc i INNOPATHS, wspiera prace nad politykami zorientowanymi na transformację, umożliwiając UE przemianę społeczeństwa i gospodarki zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z kolei zespoły projektów COACCH i SOCLIMPACT skupiają się na wpływie zmiany klimatu i potrzebach związanych z adaptacją, takich jak inwestycje wymagane do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ostatni z omawianych projektów, REINVENT, dostarcza rozwiązań umożliwiających mobilizację przemysłu, którego transformacja i modernizacja są niezwykle ważne, jako że sektor ten odpowiada za około 20 % emisji gazów cieplarnianych w Europie.
Broszurę można pobrać tutaj: ZZAK20010ENN.en
Żródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wróć