Artykuł w czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials

2018.11.08

W czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials ukazał się artykuł pt. Microstructure and Degree of Degradation of ZnO Varistors in Surge Arresters Due to Operation, którego współautorami są  prof dr hab. inż Jacek Wańkowicz i mgr inż. Piotr Papliński. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warystorów ZnO wchodzących w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia.

Testy przeprowadzono na warystorach produkowanych w różnych okresach i przez różnych producentów. Inspiracją do badań były różne charakterystyki zmian wartości prądu przepływającego przez ograniczniki przepięć w funkcji zmian wartości napięcia systemowego w podstacji 220 kV oraz temperatury w cyklu wieloletnim. Zbadano wpływ degradacji mikrostruktury warystora po uszkodzeniu nieszczelnego ogranicznika przepięć. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do oceny parametrów mikrostruktury warystora ZnO pod kątem trwałości i odporności na procesy degradacji.

Wróć