Akumulatory litowo-siarkowe bardziej atrakcyjne rynkowo

2019.12.18

Dzięki rozwiązaniu problemów związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem, badacze skupieni wokół finansowanego przez Unię Europejską projektu HELIS skutecznie zwiększyli gotowość akumulatorów litowo-siarkowych do wprowadzenia na rynek. Głównym celem projektu było stworzenie separatorów i elektrolitów charakteryzujących się właściwościami pozwalającymi na ich zastosowanie w akumulatorach litowo-siarkowych. Dzięki modyfikacji powierzchni litu lub separatorów, naukowcy byli w stanie zaproponować i ocenić szereg rozwiązań celu zapobiegania nieustannej degradacji. Badacze przeprowadzili szereg testów bezpieczeństwa i starzenia się ogniwa, które były niezbędne w celu weryfikacji słuszności założeń przyjętego podejścia. Wszystkie badania były poparte obliczeniami teoretycznymi i analizą cyklu życia. Ponadto ogniwa opracowane w ramach obu projektów zostały wykorzystane w celu stworzenia założeń procesu recyklingu akumulatorów litowo-siarkowych. W rezultacie w ramach projektu HELIS skutecznie opracowane zostały bezpieczne akumulatory litowo-siarkowe charakteryzujące się długotrwałą powtarzalnością ładowania przy umiarkowanej gęstości energii. Do rozwiązania pozostaje jednak problem ochrony litu, na którym partnerzy zamierzają się skupić podczas realizacji kolejnego etapu projektu.

https://cordis.europa.eu/project/rcn/196988/brief/pl

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

Wróć