Aktualny stan alokacji środków w programie Horyzont 2020

2019.12.18

Jak wynika z danych opublikowanych 15 października 2019 r. przez Komisję Europejską, po rozstrzygnięciu 743 konkursów z budżetu programu Horyzont 2020 rozdysponowano 47,4 mld euro. W ramach tej sumy do Polski trafiło 486,22 mln euro (1,12%) przyznane 719 polskim uczestnikom w 1366 projektach. Więcej szczegółów można znaleźć w raporcie na stronie Analizy i Statystyki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.
 
 
Źródło: KPK

 

Wróć