Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2019.12.18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o udostępnieniu zaktualizowanych wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: wzoru Wniosku o zmiany, wzoru Aneksu do umowy o dofinansowanie, wzoru Raportu z zadań/etapu oraz wzoru Informacji końcowej z realizacji projektu. Dokumenty można pobrać z zakładki Wzory dokumentów POIR – realizacja projektu.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktualizacja-wzorow-dokumentow-zwiazanych-z-realizacja-projektow-w-ramach-poir-60129/

Źródło: NCBR

 

Wróć