Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

2018.04.13

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na rzecz podniesienia doskonałości i konkurencyjności polskiego sektora nauki oraz zapewnienia aktywnego udziału Polski w rozwijaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ogłosił:

  • otwarty nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, oraz
  • okresowy przegląd przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia obu procesów zostały określone w komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

 

Źródło: MNiSW

Wróć