Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

2019.02.12

W dniu 4 lutego 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiany polegają m.in. na przesunięciu terminu konkursu planowanego w działaniu 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki", co pozwoli na uwzględnienie toczącej się obecnie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Nowy termin ogłoszenia konkursu to 7 maja 2019 r.; wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 6 czerwca do 16 września 2019 r. Aktualny harmonogram dla wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2019 r. (wersja II) dostępny jest pod adresem www.poir.gov.pl/media/69342/poir_harmonogram_2019_aktualizacja_luty_2019.pdf.

http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naboru-wnioskow-w-programie-inteligentny-rozwoj-1/

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Wróć