Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 r.

2019.10.31

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 25 października 2019 r. zatwierdziło kolejną aktualizację harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • ogłoszenia 8 listopada br. nowego konkursu w poddziałaniu 1.1.1. dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w ramach Ścieżki tematycznej „Urządzenia grzewcze” (nabór rozpocznie się 9 grudnia br., a zakończy 31 marca 2020 r.),
  • wydłużenia naboru dla ogłoszonego 16 października br., drugiego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Woj. Lubelskim w poddziałaniu 4.1.1. (wnioski można składać do 31 stycznia 2020 r.).

Aktualny harmonogram dla wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2019 r. (wersja VII) można pobrać tutaj

Źródło: NCBR

Wróć