Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 r.

2019.09.25

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 24 września br. opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zmiany dotyczą:

  • anulowania dwóch konkursów: dla branży urządzeń grzewczych (poddziałanie 1.1.1., planowany do ogłoszenia 10 października br.) oraz dla Wspólnego Przedsięwzięcia INGA (poddziałanie 4.1.1., planowany do ogłoszenia 30 września br.). Konkursy te zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą,
  • podania terminów ogłoszenia konkursu oraz przeprowadzenia naboru dla programu sektorowego GameINN (działanie 1.2) oraz dla kolejnego konkursu na projekty aplikacyjne (poddziałanie 4.1.4). Konkurs GameINN zostanie ogłoszony 15 listopada, a konkurs na projekty aplikacyjne – 3 grudnia br.,
  • wydłużenia naboru wniosków w aktualnym konkursie w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki do 18 października br.

Aktualny harmonogram dla wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2019 r. (wersja VI) można pobrać pod adresem https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/harmonogram_konkursow_2019/harmonogram_konkursow_POIR_2019_VI_wersja.pdf. Dokument znajduje się także na portalu POIR oraz na stronach NCBR w zakładce: Harmonogram konkursów.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-dla-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-na-2019-r-7/

Źródło: NCBR

Wróć