Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 r.

2018.10.05

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który obowiązuje od 28 września br. Nowy harmonogram nie przewiduje ogłoszenia w bieżącym roku konkursu w ramach programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” w działaniu 1.2.

Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2018 r. (wersja VII z 28 września br.) znajduje się pod adresem: https://www.poir.gov.pl/media/63289/Harmonogram_POIR_2018_aktualizacja_wrzesien_2018.pdf oraz na stronach NCBR w zakładce: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/harmonogram-konkursow-na-2018-rok/

Pełen wykaz zmian w harmonogramach konkursów POIR dostępny jest na portalu Programu na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-dla-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-na-2018-r-4/

Wróć