Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2020 r.

2020.05.08

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 6 maja 2020 r. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) na 2020 r.

W ofercie konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawił się nowy konkurs w poddziałaniu 1.1.1 – w ramach ścieżki tematycznej AGROTECH umożliwiającej rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Ogłoszenie konkursu planowane jest 10 sierpnia 2020 r., a nabór wniosków o dofinansowanie  - od 10 września do 6 listopada 2020 r. Budżet konkursu zostanie określony w późniejszym terminie.

Aktualizacja harmonogramu przewiduje również przedłużenie dwóch naborów wniosków:

  • w poddziałaniu 1.1.1 - ścieżka URZĄDZENIA GRZEWCZE, działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • w poddziałaniu 4.1.1 – INGA, wspólne przedsięwzięcie NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A..

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2020 r. znajduje się na stronie NCBR oraz w serwisie POIR.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktualizacja-harmonogramu-konkursow-poir-na-2020-r-62845/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć