Aktualizacja harmonogramu konkursów na 2018 r. w Programie Inteligentny Rozwój

2018.02.07

Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2018 r. w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wprowadzone zmiany polegają na:

  • doprecyzowaniu terminu kolejnego konkursu w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. 
    Ogłoszenie konkursu planowane jest na 27 kwietnia br., zaś nabór wniosków o dofinansowanie - od 28 maja do 6 lipca br. Kwota alokacji na konkurs zostanie podana w terminie późniejszym;
  • wskazaniu nowego konkursu w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. 
    Nowy konkurs będzie umożliwiał uzyskanie wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R w ramach poddziałania 2.3.2. Ogłoszenie konkursu planowane jest 14 marca br., nabór wniosków o dofinansowanie od 17 kwietnia br. do 4 stycznia 2019 r. Alokacja wynosi 70 mln złotych;
  • uzupełnieniu informacji o alokacji konkursu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne – alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 200 mln złotych.

Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie PO IR:

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

Źródło: 

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-konkursow-na-2018-r-w-programie-inteligentny-rozwoj/

Wróć