Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2021 – nabór wniosków

2019.11.15

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) poinformowało, że Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ang. European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) po raz piąty w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2021. Przedmiotowy dokument gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Polscy wnioskodawcy (publiczne uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe) mają ponadto obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących o wsparciu politycznym dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych, z czego przynajmniej jedno (pełniące funkcję koordynatora) powinno przedstawić deklarację o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymania proponowanej infrastruktury. Propozycje projektów przedsięwzięć należy przesłać do MNiSW do 31 grudnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2021

Źródło: MNiSW

 

Wróć