Centrum Integracji Badań Energetycznych

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest samodzielną jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki w Warszawie i stanowi kontynuację działań Centrum Doskonałości CENERG powołanego w Instytucie w roku 2002 pod nazwą Centrum Integracji Badań nad Zaopatrzeniem w Energię Europy Środkowo-Wschodniej z Wykorzystaniem Paliw Kopalnych i Źródeł Odnawialnych, finansowanego w latach 2002-2005 ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Głównym celem działania CENERG jest koordynacja i integracja badań energetycznych w Instytucie Energetyki, w Polsce i w Europie Środkowej oraz wsparcie rozwoju nowych technologii energetycznych, w szczególności generacji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, czystych technologii węglowych, ogniw paliwowych, rozwoju inteligentnych sieci energetycznych i wzrostu efektywności energetycznej. Działania CENERG mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy oraz redukcji negatywnych skutków oddziaływania sektora energetycznego na środowisko.

CENERG prowadzi działania wspierające rozwój w IEn badań nad nowymi technologiami energetycznymi odpowiadającymi polskim i europejskim strategiom w tej dziedzinie, rozpoznaje nowe kierunki badań oraz możliwości aplikacji w polskich i europejskich programach finansowania prac badawczych i rozwojowych. CENERG uczestniczy w działaniach promujących badania prowadzone w IEn, wspiera współpracę IEn z ośrodkami badawczymi w Polsce i w Europie, uczestniczy w tworzeniu platformy wymiany informacji naukowej w IEn i organizuje cykliczne seminaria naukowe, warsztaty i konferencje służące wymianie informacji na temat działań badawczych prowadzonych w IEn i w Polsce. CENERG sukcesywnie rozwija swoją stronę internetową http://www.cenerg.com.pl/ oraz wydaje własny Newsletter. W obu nośnikach informuje o najciekawszych wydarzeniach dotyczących rozwoju technologii energetycznych oraz o możliwościach finansowania badań w tej dziedzinie. CENERG służy pomocą w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych zarówno prowadzonych w IEn, jak i na zamówienie partnerów zewnętrznych. CENERG uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach wspomagających i koordynujących badania energetyczne.

CENERG pełni rolę sekretariatu EERA (European Energy Research Alliance) w Instytucie Energetyki, będącym od roku 2009 członkiem Komitetu Wykonawczego EERA. Kierownik CENERG jest członkiem Komitetu Programowego Tematu Energia 7. Programu Ramowego UE w Brukseli.