Centrum Integracji Badań Energetycznych

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest jednostką działającą w ramach Instytutu Energetyki (IEn) w Warszawie.

CENERG pełni funkcje biura projektowego, promocyjnego i biura ds. współpracy międzynarodowej.

Prowadzi działania wspierające, integrujące, promujące i upowszechniające badania naukowe realizowane w Instytucie Energetyki. Rozpoznaje nowe kierunki badań w zakresie technologii energetycznych oraz możliwości aplikacji w programach finansowania badań w Polsce i w Europie, 
a także pomaga w przygotowaniu wniosków projektowych zespołom Instytutu Energetyki. Weryfikuje poprawność realizacji projektów w Jednostce Centralnej, w szczególności od strony formalnej i finansowej.

CENERG redaguje stronę internetową www.cenerg.ien.com.pl, wydaje Newsletter zawierający informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących badań energetycznych i nowych technologiach energetycznych 
w Polsce, w Europie i na świecie, a także o możliwościach finansowania badań ze środków polskich i europejskich.

Wspiera współpracę międzynarodową i krajową Instytutu Energetyki. Uczestniczy w działaniach Programu Badawczego Inteligentne Miasta Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych EERA (Joint Programme Smart, Cities European Energy Research Alliance), realizuje projekty międzynarodowe. Współpracuje też z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi programy finansowania badań w Polsce i Europie.