Wiadomości wszystkie

RODO w postępowaniach o udzielenie zamówienia w ramach projektów POIR

2018.07.17

W nawiązaniu do pytań Beneficjentów odnośnie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), NCBR informuje, że jego przepisy mogą mieć zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia w ramach POIR. Regulacje RODO obowiązują w ramach każdego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od zastosowanego trybu udzielania zamówienia (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności/ustawa Prawo zamówień publicznych).

więcej

Wydłużenie naboru w konkursie dla programu sektorowego INNOMOTO

2018.07.17

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru w ramach konkursu dla programu sektorowego INNOMOTO w działaniu 1.2 Programy sektorowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu Konkursu nowy termin zakończenia naboru został ustalony na 10 sierpnia 2018 r. (do godziny 16:00). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

więcej

Informacja o planowanym terminie zakończenia oceny wniosków złożonych w 1. rundzie konkursu 1/4.1.2/2018

2018.07.17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że czas oceny wniosków złożonych w 1. rundzie (w naborze od 15.03.2018 do 16.04.2018) konkursu 1/4.1.2/2018 - Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, został wydłużony do 17 sierpnia br.

więcej

Zmiana terminu zamknięcia naboru pełnych wniosków do pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2018)

2018.07.17

Informujemy, że w związku ze zmianami w procesie oceny wniosków dokonanymi przez Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej, polegających na wprowadzeniu dodatkowego etapu oceny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedłuża termin na przygotowanie pełnych wniosków w ramach polskiego naboru. Nowy termin przesłania wniosków to 21 września 2018 r. 

więcej

Trzeci konkurs polsko-turecki – informacja odnośnie umowy konsorcjum

2018.07.17

NCBR informuje, że zgodnie z Zasadami udziału polskich Wnioskodawców w 3. Konkursie, umowa konsorcjum krajowego pomiędzy polskimi partnerami musi zostać zawarta (nawet warunkowo) przed dniem złożenia wniosku. Złożenie umowy konsorcjum w NCBR jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie Projektu, i jest wymagane przed jej podpisaniem (pkt II. 3-4 Zasad).

więcej

TopMinds 2018

2018.07.17

Program szkoleniowo-mentoringowy stworzony z myślą o ambitnych studentach i doktorantach z polskich uczelni  – to założenia Top Minds, wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Podczas uroczystego zakończenia TopMinds 2018które odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestnicy odebrali dyplomy ukończenia programu, a zwycięskie zespoły zostały nagrodzone. Z ramienia MNiSW w uroczystości uczestniczył wiceminister Piotr Dardziński.

więcej

Łódzka turbina wiatrowa ponownie najlepsza na świecie

2018.07.17

29 czerwca zespół GUST (Generative Urban Small Turbine) z Politechniki Łódzkiej, po raz trzeci z rzędu, zwyciężył w międzynarodowym konkursie International Small Wind Turbine Contest 2018. Studenci GUST są jedynymi reprezentantami Polski w zawodach, organizowanych corocznie przez NHL University of Applied Sciences w Leeuwarden (Holandia). Ich celem jest wyłonienie zespołu, który zaprojektuje i wykona najlepszą małą, przydomową turbinę wiatrową. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 10 drużyn.

więcej