Wiadomości wszystkie

Dane Eurostat: udział energii odnawialnej w UE w 2017 r. wzrósł do 17,5%

2019.02.18

Według raportu opublikowanego przez Eurostat, Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu na rok 2020 w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii brutto. W 2017 r. wysokość w/w udziału wzrosła w UE do 17,5% z 17,0% w 2016 r. i wyniosła ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 r. (8,5%). Celem UE jest uzyskanie wyniku 20% do 2020 r. i co najmniej 32% do 2030 r.

więcej

Bez punktu zwrotnego na horyzoncie – emisje CO2 rosną przez dwa kolejne lata

2019.02.18

W czasopiśmie Earth System Science Data ukazały się wyniki badania pt. Global Carbon Budget 2018, które zrealizowano w ramach projektu VERIFY przy wsparciu finansowym UE. Autorzy raportu mówią o wzroście emisji CO2 z paliw kopalnych w dwóch kolejnych latach – o 1,6% w 2017 r. oraz o przewidywane 2,7% w 2018 r. Według badaczy, w latach 2008-2017 ze spalania paliw kopalnych pochodziło 87% całkowitych emisji.

więcej

Nowy unijny projekt SUNRISE: ambitne podejście do konwersji i magazynowania energii słonecznej

2019.02.18

Wiosną 2019 r. rozpocznie się nowy europejski projekt SUNRISE "Energia słoneczna dla gospodarki o obiegu zamkniętym" (Solar energy for a circular economy). SUNRISE ma być podstawą dla stworzenia projektu zrównoważonej alternatywy dla energochłonnej, opartej na paliwach kopalnych produkcji paliw i chemikaliów, która będzie wykorzystywać konwersję energii słonecznej i powszechnie dostępne surowce (CO2, H2O, N2).

więcej

Stowarzyszenie European Energy Research Alliance (EERA) utworzyło Wspólny Program w obszarze energii wodnej

2019.02.18

W dniu 21 stycznia 2019 r. został ustanowiony nowy Wspólny Program (ang. Joint Programme, JP) Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych (ang. European Energy Research Alliance, EERA) w obszarze energii wodnej – JP Hydropower. Ogólnym celem JP Hydropower jest wspieranie roli energii wodnej jako istotnego elementu systemu energii odnawialnej poprzez odpowiednie dostosowanie i ukierunkowanie wysiłków badawczych w Europie. 

więcej

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój

2019.02.12

W dniu 4 lutego 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiany polegają m.in. na przesunięciu terminu konkursu planowanego w działaniu 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki", co pozwoli na uwzględnienie toczącej się obecnie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Nowy termin ogłoszenia konkursu to 7 maja 2019 r.

więcej

Konsolidacja europejskiej bazy przemysłowej w zakresie baterii: uruchomienie Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji BatteRIes Europe

2019.02.12

W dniu 5 lutego 2019 r. w Brukseli podczas wydarzenia 2019 Industry Days ogłoszono powstanie nowej Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji (ang. European Technology and Innovation Platform, ETIP) BatteRIes Europe. Platforma łączy podmioty prywatne i publiczne oraz podmioty przemysłowe i badawcze w całym łańcuchu wartości sektora i ma być motorem europejskich ambicji w dziedzinie akumulatorów.

więcej

Nowa technologia pomaga rzeźniom przekształcać odpady w energię

2019.02.07

Wspierany przez UE projekt PigHeat został utworzony w celu opracowania sposobu wykorzystania szczeciny świń jako paliwa zastępującego gaz, olej napędowy czy energię elektryczną. Działanie systemu PigHeat polega na homogenizacji materiału źródłowego, a następnie zastosowaniu obróbki cieplnej, po której następuje spalanie w celu wytworzenia energii. W rezultacie otrzymuje się biomasę neutralną pod względem emisji CO2, o wysokiej wartości opałowej.

więcej

Szybka produkcja elektroniki drukowanej za pomocą nanomateriałowych tuszy

2019.02.07

W ramach finansowanego przez UE projektu INSPIRED (INdustrial Scale Production of Innovative nanomateRials for printEd Devices) opracowano i zaprezentowano wysokonakładową technikę druku nanomateriałów na potrzeby elektroniki drukowanej, takiej jak ogniwa słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne oparte na selenku miedziowo-indowo-galowym – CIGS PV), pojemnościowe ekrany dotykowe oraz wyświetlacze ciekłokrystaliczne. 

więcej