Wiadomości wszystkie

Dzień Energetyka

2018.08.14

Z okazji Dnia Energetyka składamy wszystkim zaangażowanym w tematykę serdeczne życzenia realizacji ciekawych projektów oraz rozwoju zawodowego. Dzień Energetyka ustanowiono w roku 1956 i obchodzony był do roku 1972 dnia 1 września. Dzień Energetyka w okresie od 1973 do 1990 był obchodzony w pierwszą niedzielę września. W 1991 patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbego, z zamiłowania elektryka, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku. Data ta została przyjęta jako Dzień Energetyka i obowiązuje do dziś.

więcej

Kariery młodych naukowców w Polsce: czego oczekują, jakie napotykają bariery

2018.08.13

Zapraszamy do lektury Raportu z badania społecznego pt.: „Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” przeprowadzonego wśród polskich naukowców w ramach Projektu Naukowiec finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Wspieranie rozwoju ścieżki kariery naukowców stanowi ważny cel polityki krajowej i europejskiej.

 

więcej

Program Pracy ERC na rok 2019 ukaże się w połowie września

2018.08.12

Zgodnie z najnowszymi informacjami Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ma opublikować Program Pracy na rok 2019 w połowie września. Konkursy na ERC Starting Grant 2019 (ERC StG) oraz ERC Synergy Grant 2019 (ERC SyG) zostaną otwarte wraz z publikacją Programu Pracy.

 

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2018.08.02

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Formularz należy przesłać w terminie do dnia 28 września 2018 r.

 

więcej

Pierwsi naukowcy nagrodzeni w konkursie MINIATURA 2

2018.08.02

Znamy nazwiska pierwszych laureatów drugiej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2, w odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Narodowego Centrum Nauki, jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy. W pierwszej turze konkursu zostało sfinansowanych 30 wniosków. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca kwietnia 2019 r.

 

więcej

Fizycy z Uniwersytetu Łódzkiego pracują w CERN nad bezpieczną energią

2018.08.02

Fizycy z Uniwersytetu Łódzkiego, jako jedyny zespół z Polski, uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym w CERN z użyciem urządzenia n_TOF. Projekt ma na celu opracowanie bezpieczniejszego sposobu produkcji energii jądrowej. Współpraca n_TOF skupia ok. 150 badaczy z 43 instytutów naukowych i uniwersytetów. Trzyosobowa grupa fizyków jądrowych z Uniwersytetu Łódzkiego jest jedyną z Polski biorącą udział w tym projekcie.

więcej

Prezydent podpisał Konstytucję dla Nauki

2018.08.02

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpi cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r.

 

więcej

Rozwiązania dla bardziej energooszczędnych pojazdów elektrycznych

2018.08.01

Nowo opracowany system pozwala znacząco obniżyć ilość energii zużywanej do ogrzewania i schładzania wnętrza samochodu. Postęp technologiczny i zwrot ku odnawialnym źródłom energii sprawił, że pojazdy elektryczne (EV) znów zaczęły wzbudzać duże zainteresowanie. W 2017 r. na świecie sprzedano niemal 1,3 mln pojazdów elektrycznych, co oznacza, że sprzedaż w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 57%.

więcej