Wiadomości wszystkie

Duża umowa z Elsevier dla polskiej nauki

2019.07.12

Licencję na publikację 3 tysięcy artykułów dla autorów z Polski oraz swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell przewiduje polska umowa z jednym z największych wydawnictw naukowych świata, Elsevier, zajmującym się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej. Umowa licencyjna zapewnia również wszystkim polskim naukowcom dostęp do platformy SciVal oraz naukowej bazy danych Scopus. 

więcej

Konsultacje ws. podziału środków na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego

2019.07.12

Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia o podziale środków na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Proponuje się m.in. zmianę przepisu związanego z ograniczeniem spadku lub wzrostu wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Dotyczy to publicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, które nie mają żadnej kategorii naukowej ani artystycznej albo mają jedynie najniższe kategorie naukowe C.

więcej

Ogłoszono plan budżetowy na 2020 r. dla programu Horyzont 2020

2019.07.12

W dniu 2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała plan budżetowy na rok 2020 dla unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. KE określa w nim sposób, w jaki wyda końcową i największą transzę środków (11 mld euro) w ostatnim roku trwania programu. Finansowanie obejmie mniej obszarów, ale kluczowych. 

więcej

Powołanie Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i nabór na menadżerów EIC

2019.07.12

Komisja Europejska powołała 22 liderów innowacji do Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC), której zadaniem jest przekształcanie europejskich odkryć naukowych w biznes. Komisja ogłosiła także nabór na menadżerów programu EIC – ekspertów w swoich dziedzinach, którzy znacząco przyczynią się do uzyskania przełomowych osiągnięć w strategicznych technologiach.

więcej

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad misjami badawczo-innowacyjnymi w Horyzoncie Europa. Prof. Gronkiewicz-Waltz wśród przewodniczących Rad Misji

2019.07.12

W dniu 4 lipca 2019 r. komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad pięcioma głównymi misjami badawczo-innowacyjnymi, które będą częścią kolejnego unijnego programu badań i innowacji, Horyzont Europa. Celem misji jest dostarczenie rozwiązań dla największych wyzwań stojących przed światem, takich jak nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.

więcej

Rabarbar wykorzystany do wytworzenia organicznego akumulatora

2019.07.12

Prowadzone przez Włochów konsorcjum wykorzystało rabarbar, aby w ramach unijnego projektu GREENERNET stworzyć półorganiczny akumulator przepływowy. Urządzenie wykonane jest przy użyciu chinonów (cząstek wytwarzanych podczas fotosyntezy przez rośliny takie jak rabarbar) i wykazuje mniejszą szkodliwość dla środowiska niż standardowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. 

więcej

Bezemisyjne statki rzeczne z napędem wodorowym

2019.07.12

Realizowany od początku 2019 r. i finansowany przez UE projekt FLAGSHIPS ma na celu wdrożenie dwóch komercyjnych statków napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi we Francji oraz w Norwegii. W Lyonie będzie to pchacz napędzany wodrem gazowym, służący jako statek użytkowy na Rodanie, natomiast w Stavanger ciekłym wodorem napędzany będzie prom pasażerski i samochodowy stanowiący element lokalnej sieci transportu publicznego. 

więcej

Aplikacja na smartfony optymalizuje zużycie energii i bezpieczeństwo w domu

2019.07.04

Uczestnicy projektu Socialsmartgrid opracowali homy, zintegrowaną platformę sprzętowo-programową w formie aplikacji, która zdalnie monitoruje i zarządza zużyciem energii oraz systemami elektrycznymi i grzewczymi w gospodarstwach domowych, a także wykrywa nietypowe lub podejrzane zdarzenia. Aplikacja pomaga też pilnować domu podczas nieobecności właścicieli, a ponadto udostępnia im funkcje zdanego obserwowania domu. 

więcej