Wiadomości wszystkie

Radosnych Świąt Wielkanocnych

2019.04.19

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Czytelnikom
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny czas
będzie pełen
prawdziwej radości, zadumy
i wypoczynku w gronie rodziny.

Zespół
Centrum Integracji Badań Energetycznych 
CENERG

więcej

Zaproszenie Ministerstwa Energii do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

2019.04.19

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy wprowadza m.in. regulacje dotyczące poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2024 włącznie, wynikającego z obowiązku wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych.

więcej

Najwyższa Izba Kontroli: pieniądze na innowacje źle wydawane

2019.04.19

Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w dniu 10 kwietnia 2019 r. zaprezentowali członkom sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wyniki kontroli wykorzystania przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W sumie kontrolą objęto 13 programów z lat 2011-2017, w ramach których rozdysponowano 15 mld zł. 

więcej

Ministerstwo Energii uczestnikiem posiedzenia międzynarodowego partnerstwa na rzecz wodoru i ogniw paliwowych w gospodarce

2019.04.19

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Wiedniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i delegatów państw członkowskich Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Wodoru i Ogniw Paliwowych w Gospodarce (ang. International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, IPHE). W ramach wydarzenia odbyło się również 31. posiedzenie Komitetu Sterującego IPHE, poświęcone realizacji postanowień tzw. deklaracji wodorowej.

więcej

Gospodarka, innowacje, zielona energia – wizyta minister Jadwigi Emilewicz w Holandii

2019.04.19

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Hadze odbyło się Polsko-Holenderskie Forum Biznesu. Udział w wydarzeniu wzięły minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister handlu i współpracy rozwojowej Holandii Sigrid Kaag, a także 200 przedstawicieli przedsiębiorców i instytucji z obu państw. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłościowych dla współpracy polsko-holenderskiej branżach, w tym z obszaru energetyki.

więcej

Spotkanie ministrów UE ds. Energii w ramach Partnerstwa Wschodniego w Bukareszcie

2019.04.19

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Bukareszcie odbyło się nieformalne spotkanie ministrów Unii Europejskiej ds. energii w ramach Partnerstwa Wschodniego. Częścią wydarzenia była również sesja z udziałem wyłącznie ministrów państw UE, poświęcona dyskusji nt. przyszłego systemu energetycznego Unii w kontekście głównych wyzwań na najbliższe lata. Na marginesie obrad ministrowie podpisali Deklarację „Zrównoważona i Inteligentna infrastruktura gazowa dla Europy”.

więcej

Minister Tchórzewski rozmawiał w Berlinie o przyszłości europejskiego sektora energetycznego

2019.04.19

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wspólnie z 11 ministrami i przedstawicielami z innych krajów europejskich wziął udział w spotkaniu Forum Sąsiadów Elektroenergetycznych Niemiec, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Berlinie. Jego głównym tematem był raport tzw. Komisji Węglowej dotyczący rekomendacji i potrzebnych działań dla całkowitego odejścia Niemiec od węgla w energetyce i zakończenia wydobycia węgla brunatnego do 2038 r.

więcej

Rozmowy Polski z Komisją Europejską o nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r.

2019.04.19

Co nas czeka w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 roku? Jakie będą jej cele i priorytety inwestycyjne? – to tematy nieformalnych rozmów między przedstawicielami Komisji Europejskiej a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które rozpoczęły się w dniu 3 kwietnia 2019 r.  Dialog służy m.in. przedstawieniu potrzeb inwestycyjnych Polski, w tym w zakresie transportu oraz wzmocnienia potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw i współpracy między nimi. 

więcej