Wiadomości wszystkie

Radosnych Świąt Wielkanocnych

2019.04.19

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Czytelnikom
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny czas
będzie pełen
prawdziwej radości, zadumy
i wypoczynku w gronie rodziny.

Zespół
Centrum Integracji Badań Energetycznych 
CENERG

więcej

Nabór wniosków w konkursie MSCA Individual Fellowships 2019

2019.04.19

W dniu 11 kwietnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie Individual Fellowships 2019 w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA IF). O przyznanie grantów badawczo-szkoleniowych w konkursie mogą ubiegać się naukowcy posiadający stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i dorobek naukowy. Program umożliwi im pracę nad indywidualnym projektem badawczym w Europie lub poza jej granicami.

więcej

Nabór wniosków o podoktoranckie stypendia zagraniczne w obszarze Smart Energy w ramach konkursu GOT ENERGY TALENT – COFUND

2019.04.19

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Energetycznych (ang. European Energy Research Alliance, EERA) poinformowało o naborze wniosków o dwuletnie podoktoranckie stypendia w Madrycie, finansowane w ramach programu GOT ENERGY TALENT – COFUND (GET-COFUND) przez Uniwersytet Alcalá, Uniwersytet Rey Juan Carlos i UE (program Marie Skłodowska-Curie COFUND).

więcej

Druga odsłona programu „Premia na Horyzoncie” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2019.04.19

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Premia na Horyzoncie 2”. Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i innych podmiotów prowadzących działalność naukową w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programów Horyzont 2020, Euratom i innych finansowanych przez Unię Europejską. 

więcej

Najwyższa Izba Kontroli: pieniądze na innowacje źle wydawane

2019.04.19

Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w dniu 10 kwietnia 2019 r. zaprezentowali członkom sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wyniki kontroli wykorzystania przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W sumie kontrolą objęto 13 programów z lat 2011-2017, w ramach których rozdysponowano 15 mld zł. 

więcej

Ministerstwo Energii uczestnikiem posiedzenia międzynarodowego partnerstwa na rzecz wodoru i ogniw paliwowych w gospodarce

2019.04.19

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Wiedniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i delegatów państw członkowskich Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Wodoru i Ogniw Paliwowych w Gospodarce (ang. International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, IPHE). W ramach wydarzenia odbyło się również 31. posiedzenie Komitetu Sterującego IPHE, poświęcone realizacji postanowień tzw. deklaracji wodorowej.

więcej

Gospodarka, innowacje, zielona energia – wizyta minister Jadwigi Emilewicz w Holandii

2019.04.19

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Hadze odbyło się Polsko-Holenderskie Forum Biznesu. Udział w wydarzeniu wzięły minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister handlu i współpracy rozwojowej Holandii Sigrid Kaag, a także 200 przedstawicieli przedsiębiorców i instytucji z obu państw. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłościowych dla współpracy polsko-holenderskiej branżach, w tym z obszaru energetyki.

więcej

VIII MEET-UP TOP500 Innovators i PAMI, czyli czas na rozmowę o nowych technologiach

2019.04.19

Już w dniach 8-10 maja 2019 r. przedstawiciele start-upów i firm technologicznych, naukowcy, studenci i pracownicy centrów transferu technologii oraz B+R spotkają się we Wrocławiu, by przez 3 dni dyskutować o innowacjach i nowych technologiach. Tematem 8. edycji meet-upu, odbywającego się pod hasłem Beyond Imagination – when the innovation come true będzie również współpraca między nauką a biznesem. 

więcej