Wiadomości wszystkie

Formularze wniosków

2020.04.06

Narodowe Centrum Nauki Informuje, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz POLS są dostępne w systemie OSF.

więcej

Program Inteligentny Rozwój kontra koronawirus

2020.04.06

W związku z epidemią COVID-19 harmonogram programu Inteligentny Rozwój (POIR) został zmieniony. Planowane jest uruchomienie nowego konkursu w Szybkiej Ścieżce ukierunkowanego na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

więcej

45 nowych akcji COST- Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

2020.04.06

Wkrótce swą działalność rozpocznie 45 nowych akcji COST- Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

więcej

Szybka ścieżka - OZE w transporcie – ogłoszenie konkursu nr 4/1.1.1/2020

2020.04.06

Narodowe Centrum Badań i Nauki zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii w transporcie.

więcej

20 kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na Dzień Otwarty w formule zdalnej- dla zainteresowanych udziałem w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza

2020.04.06

20 kwietnia 2020 r., w godz. 8:15-16:15, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na  Dzień Otwarty w formule zdalnej. Podczas spotkania pracownicy Punktu Informacyjnego NCBR odpowiadać będą na pytania wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

więcej

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020.04.06

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.

więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Uproszczenia w rozliczaniu projektów i raportowaniu w czasie pandemii

2020.03.31

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że podjęło działania mające przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii koronawirusa na sytuację Wykonawców poprzez wprowadzenie szeregu usprawnień pozwalających na realizację zadań przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego.

więcej

Konkurs 2/4.1.4/2019 – wydłużenie naboru i zmiana Regulaminu konkursu

2020.03.31

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce Narodowe centrum Badań i Rozwoju wprowadza zmianę w zasadach prowadzenia oceny projektów. Zmiana dotyczy możliwości przeprowadzania spotkań członków paneli z wnioskodawcami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo wydłużamy nabór wniosków do 27 kwietnia br.

więcej