Wiadomości wszystkie

Zaktualizowany Program Pracy 2018–2020 dla Horyzontu 2020 i nowe konkursy w obszarze NMBP

2019.07.12

Na początku lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018–2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. W dniu 3 lipca 2019 r. zostały otwarte konkursy w obszarze NMBP (Nanotechnologie, Zaawansowane Materiały, Biotechnologie, Zaawansowane Procesy Produkcji i Przetwarzania,  jak również część tematów w konkursie Competitive, Low Carbon and Circular Industries (H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020)

więcej

Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

2019.07.12

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, będący kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w zmienionej formule. Przedmiotem programu  jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki we współfinansowanych ze środków zagranicznych projektach międzynarodowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, również te realizowane na wielkich urządzeniach badawczych poza granicami kraju. 

więcej

Université libre de Bruxelles ogłosił konkurs dla doświadczonych naukowców

2019.07.12

Université libre de Bruxelles (ULB) ogłosił w połowie czerwca 2019 r. drugi konkurs na składanie wniosków w ramach swojego międzynarodowego programu grantowego Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB) współfinansowanego w ramach działania Marie Skłodowska-Curie COFUND w Horyzoncie 2020. Program IF@ULB zakłada zatrudnienie w ULB łącznie 63 naukowców ze stopniem doktora. 

więcej

Ogłoszono plan budżetowy na 2020 r. dla programu Horyzont 2020

2019.07.12

W dniu 2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała plan budżetowy na rok 2020 dla unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. KE określa w nim sposób, w jaki wyda końcową i największą transzę środków (11 mld euro) w ostatnim roku trwania programu. Finansowanie obejmie mniej obszarów, ale kluczowych. 

więcej

Powołanie Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i nabór na menadżerów EIC

2019.07.12

Komisja Europejska powołała 22 liderów innowacji do Rady Doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. European Innovation Council, EIC), której zadaniem jest przekształcanie europejskich odkryć naukowych w biznes. Komisja ogłosiła także nabór na menadżerów programu EIC – ekspertów w swoich dziedzinach, którzy znacząco przyczynią się do uzyskania przełomowych osiągnięć w strategicznych technologiach.

więcej

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad misjami badawczo-innowacyjnymi w Horyzoncie Europa. Prof. Gronkiewicz-Waltz wśród przewodniczących Rad Misji

2019.07.12

W dniu 4 lipca 2019 r. komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad pięcioma głównymi misjami badawczo-innowacyjnymi, które będą częścią kolejnego unijnego programu badań i innowacji, Horyzont Europa. Celem misji jest dostarczenie rozwiązań dla największych wyzwań stojących przed światem, takich jak nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność.

więcej

Rabarbar wykorzystany do wytworzenia organicznego akumulatora

2019.07.12

Prowadzone przez Włochów konsorcjum wykorzystało rabarbar, aby w ramach unijnego projektu GREENERNET stworzyć półorganiczny akumulator przepływowy. Urządzenie wykonane jest przy użyciu chinonów (cząstek wytwarzanych podczas fotosyntezy przez rośliny takie jak rabarbar) i wykazuje mniejszą szkodliwość dla środowiska niż standardowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. 

więcej

Bezemisyjne statki rzeczne z napędem wodorowym

2019.07.12

Realizowany od początku 2019 r. i finansowany przez UE projekt FLAGSHIPS ma na celu wdrożenie dwóch komercyjnych statków napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi we Francji oraz w Norwegii. W Lyonie będzie to pchacz napędzany wodrem gazowym, służący jako statek użytkowy na Rodanie, natomiast w Stavanger ciekłym wodorem napędzany będzie prom pasażerski i samochodowy stanowiący element lokalnej sieci transportu publicznego. 

więcej