Wiadomości wszystkie

Pionierska turbina wyznacza nowy standard w dziedzinie energii odnawialnej z pływów morskich

2018.10.18

W pierwszym roku testów, najpotężniejsza na świecie turbina pływowa wygenerowała 3 GWh energii elektrycznej. W obliczu zmian klimatycznych, wiele krajów sięga po różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Chociaż dostępnych jest wiele różnych rodzajów energii odnawialnej, wiele z nich jest nieprzewidywalnych w dłuższym okresie, ponieważ ich wytwarzanie zależy w dużej mierze od pogody.

więcej

START 2019 – trwa nabór wniosków

2018.10.18

Jeszcze do końca października młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2019). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

więcej

TEAM-NET - granty na współpracę jednostek naukowych

2018.10.18

Do 31 października prowadzimy nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET, który oferuje granty na współpracę jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program TEAM-NET jest skierowany do jednostek naukowych i oferuje środki na tworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej.

 

więcej

Nabór ekspertów FNP – trzecia runda

2018.10.18

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. FNP zaprasza specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do roli ekspertów wspierających ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

więcej

Raport KPK PB UE: Polska zainkasowała ponad 358 mln euro w Horyzoncie 2020

2018.10.18

Polska otrzymała 358,48 mln euro dofinansowania z Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Tym samym odnotowała wskaźnik sukcesu na poziomie 13,87% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 9,86% w odniesieniu do przyznanego finansowania.  Skrócony raport podsumowujący udział polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020 po 576 konkursach przygotował Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE. Analiza dotyczy konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 27 sierpnia 2018 r.

więcej

Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

2018.10.18

8 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

więcej

CyberLAB w Świerku skutecznie bada cyberbezpieczeństwo

2018.10.18

Działające od niedawna Laboratorium Cyberbezpieczeństwa Narodowego Centrum Badań Jądrowych odnotowało pierwszy sukces: naukowcy wykryli niebezpieczną lukę w oprogramowaniu firmowym jednego z powszechnie używanych sterowników logicznych PLC wykorzystywanym m.in. w instalacjach nuklearnych. W ramach udziału Narodowego Centrum Badań Jądrowych w programie "Enhancing Computer Security Incident Analysis at Nuclear Facilities" prowadzonego przez Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, w Świerku powstaje specjalistyczne laboratorium CyberLAB.

więcej

Ruszył nabór do programu Fulbright Specialist Program w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright

2018.10.05

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasiła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe jak m.in: fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauki chemiczne, ochrona środowiska. 

więcej