Wiadomości wszystkie

Przekształcanie odpadowego dwutlenku węgla w zasoby węglowe

2019.11.15

Dzięki opracowaniu procesu przetwarzania dwutlenku węgla w surowce finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt CO2Recycling toruje drogę do zrównoważonego przemysłu chemicznego.

więcej

Otwarcie konkursu ERC Consolidator Grant 2020

2019.11.15

W dniu 24 października 2019 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na ERC Consolidator Grant. O grant mogą ubiegać się osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu 7–12 lat przed 1 stycznia 2019 r.

więcej

Rozpoczęcie naboru wniosków w obszarze Środowisko programu Horyzont 2020

2019.11.15

W dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 30 tematów w obszarze Środowisko. Jest to ostatni konkurs w ramach programu Horyzont 2020. 

więcej

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2021 – nabór wniosków

2019.11.15

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) poinformowało, że Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ang. European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) po raz piąty w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2021. 

więcej

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2020 r.

2019.11.15

Pod koniec października 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów w 2020 r. Harmonogram dostępny jest pod adresem https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-21-harmono-gram-konkursow-2020

więcej

Audyt zewnętrzny w projektach krajowych – wytyczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

2019.11.15

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało zaktualizowany dokument uwzględniający zmiany przepisów wprowadzonych pakietem „Konstytucja dla Nauki” z 1 października 2018 r. 

więcej

Światło słoneczne, woda i CO2 – składniki paliwa lotniczego przyszłości

2019.11.15

Czego wymaga produkcja odnawialnych płynnych paliw transportowych? Jedynie światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla – tak twierdzą naukowcy pracujący nad częściowo finansowanym przez Unię Europejską projektem SUN-to-LIQUID. Projekt został uruchomiony w 2016 r. w celu rozwoju przełomowej technologii termochemicznej wykorzystującej energię słoneczną, opracowanej w ramach poprzedniej inicjatywy finansowanej przez UE.

więcej

Ekologiczne i wydajne akumulatory aluminiowo-jonowe nowej generacji

2019.11.15

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ALION badacze przyspieszają rozwój nowej gałęzi dziedziny akumulatorów, wykorzystując obiecującą koncepcję interkalacji i deinterkalacji jonów glinu. Członkowie projektu opracowali elektrolity na bazie cieczy jonowych przewodzących jony aluminium w procesie charakteryzującym się niezwykłą stabilnością termiczną i elektrochemiczną.

więcej