Wiadomości wszystkie

ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie

2017.10.13

Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Temat konkursu: Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy.

więcej

Raport: Przemysł w Europie - Fakty i liczby dotyczące konkurencyjności i innowacji

2017.10.11

Raport: Przemysł w Europie - Fakty i liczby dotyczące konkurencyjności i innowacji zawiera przegląd inicjatyw i polityk ukazujących szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności przemysłu z korzyścią dla wszystkich Europejczyków. Inicjatywy te skupiają się na budowaniu gospodarki o zamkniętym obiegu, zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu – i gotowej na przyszłość.

więcej

Raport: Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu – przegląd horyzontalny

2017.10.11

Działania UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu – przegląd horyzontalny dotyczący działań UE w dziedzinie energii i zmiany klimatu ma na celu: ο zapewnienie przeglądu działań unijnych w omawianej dziedzinie, podsumowanie głównych prac kontrolnych przeprowadzonych dotychczas przez Trybunał i najwyższe organy kontroli (NOK) w UE, a także wskazanie głównych wyzwań w celu pogłębienia debaty legislacyjnej oraz nadania kierunku przyszłym pracom kontrolnym.

więcej

Ponad 28,3 mln zł od NCN na polsko-niemieckie projekty badawcze

2017.10.09

Zróżnicowanie mowy u osób dwujęzycznych, zmiany nazw ulic w Polsce i w Niemczech czy korelacje kwantowe cząsteczek - to przykłady badań, które będą realizowane przez laureatów konkursu BEETHOVEN 2. Na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych przyznano ponad 28,3 mln zł.

więcej

Na czarną godzinę - energia z ogniw paliwowych

2017.10.09

Ogniwa paliwowe nie muszą działać wyłącznie na czysty wodór. Nad zasilanymi biogazem ogniwami paliwowymi, które również będą mogły bezawaryjnie przetwarzać energię chemiczną na elektryczną, pracuje dr inż. Beata Bochentyn z Politechniki Gdańskiej.

więcej

Polskie uczelnie mogą zaprosić amerykańskich naukowców w ramach Fulbright Specialist Award

2017.10.09

Uczelnie i instytuty badawcze, które chcą zaprosić do siebie amerykańskich specjalistów, mogą do 13 listopada wnioskować o stypendia do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Wykładowców mogą przyjąć również instytucje oświatowe, medyczne i kulturalne.

więcej

Eksperci: reforma prawa autorskiego w UE może ograniczać rozwój technologiczny

2017.10.09

Aktualnie obowiązujące prawo autorskie nie jest w stanie stawić czoła wyzwaniom rozwoju technologicznego - twierdzą eksperci z Centrum Cyfrowego. Ostrzegają jednak, że przygotowywana właśnie reforma tego prawa może znacznie ograniczyć innowacje technologiczne w UE

więcej

Terminy naboru wniosków w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. (9 i 10 konkurs) i zwiększenie budżetu konkursu

2017.10.02

NCBR informuje, że w 2018 r. wyznaczono następujące terminy składania wniosków międzynarodowych Eurostars-2 do Sekretariatu EUREKA: 9 konkurs – do 1 marca 2018 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego), 10 konkurs – do 13 września 2018 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).

więcej