Projekty

Sustainable Energy Research and Development Centre
Akronim:
SENERES
Tytuł:
Sustainable Energy Research and Development Centre
Koordynator:
Instytut Energetyki, Polska
Czas realizacji:
2011 - 2014
Program wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy w zakresie rozwoju efektywności energetycznej i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów
Akronim:
PL4UA
Tytuł:
Program wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy w zakresie rozwoju efektywności energetycznej i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów
Koordynator:
Instytut Energetyki, Polska
Czas realizacji:
2011
Multidimensional Impact of the Low-carbon European Strategy on Energy Security, and Socio-Economic Dimension up to 2050 perspective
Akronim:
MILESECURE-2050
Tytuł:
Multidimensional Impact of the Low-carbon European Strategy on Energy Security, and Socio-Economic Dimension up to 2050 perspective
Koordynator:
Politecnico di Torino, Włochy
Czas realizacji:
2013 - 2015
Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energiI
Akronim:
UKREPOL
Tytuł:
Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy w zakresie poprawy efektywności energetycznej - wpływ na innowacje w ciepłownictwie, w tym racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energiI
Koordynator:
Instytut Energetyki, Polska
Czas realizacji:
2014
Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych
Akronim:
UKRE-DEM
Tytuł:
Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych
Koordynator:
Instytut Energetyki, Polska
Czas realizacji:
2015