Kontakt

CENERG

Centrum Integracji Badań Energetycznych
Instytut Energetyki
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36, VI piętro
Tel. 0-22 3451-451

Zespół CENERG
dr inż. Andrzej Sławiński
Kierownik CENERG
andrzej.slawinski@ien.com.pl
Tel. (+48) 728-938-532

mgr Maria Kaska
Ekspert ds. projektów międzynarodowych

Tel. 22 3451-455

dr inż. Aneta Świercz
Ekspert ds. projektów krajowych i międzynarodowych
Redaktor strony i Newslettera CENERG

Tel. 22 3451-452