Biblioteka

Biblioteka Instytutu Energetyki funkcjonuje w strukturze CENERG – Centrum Integracji Badań Energetycznych.

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje m.in.:

  • nośniki energii
  • gospodarka energetyczna
  • systemy elektroenergetyczne
  • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
  • maszyny elektryczne
  • przesyłanie i rozdział energii elektrycznej
  • automatyka i zabezpieczenia elektroenergetyczne
  • bezpieczeństwo pracy w energetyce
  • niekonwencjonalne źródła energii

W bibliotece gromadzone i udostępniane są wydawnictwa zwarte, czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne, materiały z energetycznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz raporty z prac naukowo-badawczych Instytutu.

Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne oraz zamówienia internetowe a także przygotowuje kwerendy poszukiwanych tematów do prac naukowych pracowników.

Biblioteka jest czynna: poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8.00-15.00

 

Kontakt:

mgr Karolina Michaluk
karolina.michaluk@ien.com.pl
+ 48 797-709-685