Wiadomości wszystkie

Numer 57 magazynu research*eu nt. wyników – Kształtowanie przyszłości morskiej energetyki wiatrowej

2016.12.05

Morska energetyka wiatrowa jest przez wielu uznawana za kamień węgielny niezależnej energetycznie Europy: w 2015 r. w Europie funkcjonowało ponad 3 000 morskich turbin wiatrowych na 82 farmach w 11 krajach o łącznej mocy 10,39 GW. Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) liczba ta do roku 2020 ma wzrosnąć do 23,5 GW. Proponowany przez EWEA „scenariusz morskiej energetyki wiatrowej” mógłby zapewnić Europie oszczędności rzędu 18 mld EUR na imporcie paliw.

więcej

Zanurzalna łódź do konserwacji infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej

2016.12.05

W 2009 r. MŚP ze Zjednoczonego Królestwa o nazwie Subacraft zapoznało świat z swoim przysposabialnym ślizgaczem/łodzią podwodną. Siedem lat później projekt otrzymał wsparcie w ramach Instrumentu MŚP, a przedsiębiorstwo rozważa teraz wejście na nowe rynki, między innymi konserwacji morskich farm wiatrowych.

więcej

Rozwijanie supersieci morskiej energetyki wiatrowej

2016.12.05

W 2010 r. wiodące na rynku światowym przedsiębiorstwa z branży morskiej energetyki wiatrowej połączyły swe siły zawiązując Friends of the Supergrid – stowarzyszenie działające na rzecz wydajnej, wzajemnie połączonej i odpornej sieci elektroenergetycznej mającej uzupełnić istniejącą, krajową infrastrukturę przesyłową. Wkład projektu MEDOW polega na przyspieszaniu postępów w pracach badawczych nad wieloterminalowymi sieciami DC, uważanymi za kluczową technologię, która ma połączyć morskie farmy wiatrowe z supersiecią.

więcej

Senat za wystąpieniem Polski z organizacji badawczej ICGEB

2016.12.05

Senat opowiedział się w czwartek za tym, by Polska wystąpiła z organizacji Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB). Zdaniem rządu w ostatnich latach znaczenie członkostwa Polski w tej organizacji straciło na znaczeniu.

więcej

Strumienie finansowania dla doktorantów

2016.12.05

MNiSW udostępniło zestawienie strumieni finansowych dla doktorantów. W zestawieniu znajduje się oferta różnych instytucji, w tym MNiSW, NCN, NCBR.

więcej

Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

2016.12.05

W dniu 1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech Biotechnology for a sustainable bioeconomy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Termin składania wniosków 02.03.2017 (13:00 CET).

więcej

Ósmy konkurs w Programie LIDER

2016.12.05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłosiło ósmy konkurs w Programie LIDER. Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

więcej