Wiadomości wszystkie

Publikacja Wspólnego Programu EERA dotyczącego inteligentnych miast

2018.11.20

Opublikowano specjalne wydanie magazynu TECHNE w całości poświęcone tematyce inteligentnych miast (smart cities). Publikacja zatytułowana European pathways for the smart cities to come została przygotowana przez EERA Joint Program on Smart cities.

 

więcej

Prawie 400 mln zł dla naukowców w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

2018.11.20

Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom niemal 400 mln zł. W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 20,8%.

więcej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 przyznane

2018.11.08

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty siódmy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

więcej

Wirtualna edukacja dla każdego - pierwsza polska platforma typu MOOC

2018.11.08

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną Polski MOOC. Platforma jest wiarygodnym i bezpłatnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Docelowo autorami kursów mają być nie tylko uczelnie i instytucje naukowe, ale także organizacje pozarządowe oraz firmy.

więcej

Inwestycja w naukowe diamenty, 16 milionów dla wybitnie uzdolnionych studentów

2018.11.08

W tegorocznej edycji konkursu Diamentowy Grant 16-milionowe wsparcie otrzymało 80 projektów, których autorami są studenci bądź absolwenci prowadzący badania naukowe na wysokim poziomie i posiadający wyróżniający się dorobek naukowy. Podobnie jak w poprzedniej edycji także i w tym roku najwięcej laureatów reprezentowało nauki ścisłe.

więcej

Przypisanie dyscyplin do czasopism – konsultacje

2018.11.08

Prace nad ministerialnym wykazem czasopism punktowanych nabierają tempa. Znajdą się w nim m.in. czasopisma biorące udział w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, a także pozycje ujęte w międzynarodowych bazach takich jak Scopus i Web of Science. Do 16 listopada będzie można przysyłać uwagi dotyczące przypisania poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

więcej

Konstytucja dla Nauki: komunikat w sprawie oświadczeń

2018.11.08

Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki pracownicy, których działalność jest związana z prowadzeniem działalności naukowej, muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 1818).

więcej

Studenci Politechniki Wrocławskiej konstruują łódź solarną na zawody w Monako

2018.11.08

Wyścigową łódź zasilaną panelami fotowoltaicznymi konstruują studenci z Politechniki Wrocławskiej. Studenci chcą wystartować w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych, które w lipcu 2019 r. odbędą się w Monako. Grupa projektowa PWr Solar Boat, która pracuje nad konstrukcją łodzi, powstała z inicjatywy studentów Kół Naukowych „Flow” i „Płomień” działających na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. W przedsięwzięciu uczestniczy ok. 50 studentów i studentek uczelni.

 

więcej