Wiadomości wszystkie

Firmy inwestują w badania i rozwój

2018.10.05

Coraz więcej firm korzysta z ulgi na badania i rozwój. W 2017 r. skorzystało z niej 1090 podatników PIT i CIT, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2016 r. – tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota zgłoszonych wydatków wzrosła z 1,2 miliarda do 1,91 miliarda złotych, a kwota odliczeń wynosiła 584 mln złotych, czyli trzy razy więcej niż w 2016 r. Do sukcesu ulgi przyczyniły się ustawy o innowacyjności, które zostały przygotowane przez resort nauki.

więcej

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych

2018.10.05

Odejście od sztucznego zawężania badań, dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych i możliwość uczciwej oceny działalności naukowej – to podstawowe cele nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Projekt na etapie konsultacji był szeroko dyskutowany. Pod wpływem argumentów środowiska dokonano korekt niektórych założeń. Jak wygląda wobec tego ostateczna wersja dokumentu?

więcej

Ruszył nabór do programu Fulbright Specialist Program w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright

2018.10.05

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasiła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe jak m.in: fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauki chemiczne, ochrona środowiska. 

więcej

Komunikat w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

2018.10.05

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi tę ustawę z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 r.

2018.10.05

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który obowiązuje od 28 września br. Nowy harmonogram nie przewiduje ogłoszenia w bieżącym roku konkursu w ramach programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” w działaniu 1.2.

więcej

Komunikat o zmianie zasad udzielania zgód na podwykonawstwo w projektach PO IR

2018.10.05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się na uproszczenie procedur dotyczących wydawania zgód na zawieranie umów z podmiotami trzecimi (tzw. zgody na podwykonawstwo). 

więcej

TEAM-NET: rusza nabór wniosków do konkursu

2018.10.05

W dniu 1 października FNP rozpoczęła nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2018 r.

więcej

MNiSW: w 2019 r. ponad 26,5 mld zł na naukę i szkolnictwo wyższe

2018.10.05

W projekcie budżetu na 2019 r. są dodatkowo prawie 2 mld zł - w tym 1,35 mld zł ze środków budżetu krajowego - na naukę i szkolnictwo wyższe, głównie na podwyżki płac minimalnych na uczelniach - powiedział PAP wiceminister nauki Piotr Müller. Dodał, że w sumie na te oba działy będzie 26,5 mld zł.

więcej