Wiadomości wszystkie

100 tys. złotych na Polski Produkt Przyszłości

2018.09.14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Termin zgłoszeń mija 5 października 2018 r. Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski.

 

więcej

ME przedstawia rozporządzenie w sprawie sprzedaży awaryjnej gazu

2018.09.14

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, który wprowadza rozwiązanie dotyczące dostarczania gazu w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostaw z przyczyn jego dotyczących. Rozporządzenie weszło w życie 12 września.

więcej

Elektryczny autobus z Polski na testach w Estonii

2018.09.14

Od 3 września w estońskim Tartu, drugim co do wielkości mieście w kraju, rozpoczęły się testy wyprodukowanego w Polsce autobusu elektrycznego Testy mają potrwać aż rok. To pierwszy tak długi projekt w ramach elektromobilności w Estonii.  Solaris do testów przystąpił wspólnie z miejscowym przewoźnikiem, firmą AS SEBE, która wygrała przetarg na obsługę linii numer 25, która stworzona została z myślą o długoterminowych testach autobusu elektrycznego.

 

więcej

Wyniki pre-ewaluacji MOST w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2018)

2018.09.12

Strona chińska zakończyła etap pre-ewaluacji wniosków w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Poniżej przedstawiamy otrzymane z Ministerstwa Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) listy wniosków dopuszczonych i niedopuszczonych do kolejnego etapu konkursu. Zgodnie z zasadami konkursu, wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania po stronie chińskiej, nie mają możliwości otrzymania dofinansowania z NCBR.

 

więcej

100 milionów złotych na start-upy w energetyce

2018.09.12

W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy. Na celownik bierze projekty m.in. z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data.

 

więcej

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki w całej Polsce – pierwszy etap wdrażania

2018.09.12

Zmiany czekające doktorantów, współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci na rynku pracy, a także wsparcie czasopism naukowych – to główne wątki z Konstytucji dla Nauki, o których debatował ze środowiskiem akademickim wiceminister Piotr Müller. We wrześniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozmawiał z naukowcami z całej Polski. Spotkania odbyły się w Olsztynie, Nowym Sączu, Częstochowie i Koninie. To początek wdrażania nowej ustawy. Oprócz spotkań resort nauki organizuje również bogaty cykl szkoleń.

 

więcej

Otwarcie Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) na Politechnice Opolskiej

2018.09.12

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) to pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. W planach jest „odchudzenie” materiałów używanych w motoryzacji, lotnictwie i inżynierii lądowej. Obok głównego profilu, w obszarze działań centrum znajdą się również zagadnienia związane z przetwórstwem węgla, przemysłem kolejowym i metalowym oraz elektromobilnością.

 

więcej

Wiceministrowie na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

2018.09.12

Forum Ekonomiczne w Krynicy, największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku jest okazją do rozmowy na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Zbieżny cel przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów – które w tym roku po raz trzynasty skupiło liderów z całej Europy, którzy rozmawiali na temat przyszłości młodego pokolenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali na wydarzeniach wiceministrowie – Piotr Dardziński i Piotr Müller.

więcej