Wiadomości wszystkie

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój

2019.02.12

W dniu 4 lutego 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zmiany polegają m.in. na przesunięciu terminu konkursu planowanego w działaniu 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki", co pozwoli na uwzględnienie toczącej się obecnie aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Nowy termin ogłoszenia konkursu to 7 maja 2019 r.

więcej

Konsolidacja europejskiej bazy przemysłowej w zakresie baterii: uruchomienie Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji w zakresie Baterii

2019.02.12

W dniu 5 lutego 2019 r. w Brukseli podczas wydarzenia 2019 Industry Days uruchomiono nową Europejską Platformę Technologii i Innowacji w zakresie Baterii (European Technology and Innovation Platform on Batteries). Platforma łączy podmioty prywatne i publiczne oraz podmioty przemysłowe i badawcze w całym łańcuchu wartości sektora i ma być motorem europejskich ambicji w dziedzinie akumulatorów. 

więcej

Nowa technologia pomaga rzeźniom przekształcać odpady w energię

2019.02.07

Wspierany przez UE projekt PigHeat został utworzony w celu opracowania sposobu wykorzystania szczeciny świń jako paliwa zastępującego gaz, olej napędowy czy energię elektryczną. Działanie systemu PigHeat polega na homogenizacji materiału źródłowego, a następnie zastosowaniu obróbki cieplnej, po której następuje spalanie w celu wytworzenia energii. W rezultacie otrzymuje się biomasę neutralną pod względem emisji CO2, o wysokiej wartości opałowej.

więcej

Szybka produkcja elektroniki drukowanej za pomocą nanomateriałowych tuszy

2019.02.07

W ramach finansowanego przez UE projektu INSPIRED (INdustrial Scale Production of Innovative nanomateRials for printEd Devices) opracowano i zaprezentowano wysokonakładową technikę druku nanomateriałów na potrzeby elektroniki drukowanej, takiej jak ogniwa słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne oparte na selenku miedziowo-indowo-galowym – CIGS PV), pojemnościowe ekrany dotykowe oraz wyświetlacze ciekłokrystaliczne. 

więcej

Naukowcy badają możliwość wykorzystania popiołów do absorbowania CO2

2019.02.07

W ramach współfinansowanego z europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali projektu Coalbypro, naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, wspólnie z partnerami z Czech, Grecji i Niemiec, badają możliwość wykorzystania popiołów powstałych przy spalaniu węgla do absorbowania CO2. Służąca temu pilotażowa instalacja powstanie w czeskiej elektrowni CEZ.

więcej

Polsko-Francuski Rok Nauki – zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do współpracy

2019.02.07

W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych Polska i Francja zdecydowały się na organizację Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Inicjatywa obejmie szereg wydarzeń w strategicznych obszarach: współpraca w ramach europejskiego programu w zakresie badań naukowych, wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie badań, współpraca naukowa i technologiczna z przedstawicielami przemysłu, mobilność naukowców.

więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie kosztochłonności badań naukowych

2019.02.07

W dniu 1 lutego 2019 r zostało ogłoszone rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności, które określa, ile pieniędzy dostaną uczelnie i instytuty na pokrycie kosztów kształcenia i prowadzenia badań. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięło pod uwagę głosy środowiska naukowego pojawiające się w trakcie konsultacji publicznych, mówiące o zmniejszeniu skali kosztochłonności – została ona ustalona na poziomie od 1 do 4. 

więcej

W marcu IV nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa

2019.02.07

W dniu 4 marca 2019 r. zostanie ogłoszony IV nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa (Interreg CENTRAL EUROPE). W ramach siedmiu wybranych obszarów tematycznych będzie można zgłaszać propozycje wykorzystujące rezultaty 85 projektów, które już uzyskały dofinansowanie w programie. Założeniem konkursu jest udostępnianie wypracowanych przez projekty rozwiązań i ich adaptacja do potrzeb regionów i społeczności lokalnych.

więcej