Wiadomości wszystkie

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm

2018.07.10

Konstytucja dla Nauki zyskała poparcie polskiego parlamentu. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.

 

więcej

Europejski Ranking Innowacyjności 2018: Europa musi zwiększyć przewagę w dziedzinie innowacji

2018.07.06

Szwecja po raz kolejny została unijnym liderem innowacji, a tuż za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg. Polska zaliczana jest do grona tzw. umiarkowanych innowatorów – według Europejskiego Rankingu Innowacyjności na rok 2018.

więcej

Trwa dyskusja nad budżetem programu Horyzont Europa

2018.07.05

W czerwcu Komisja Europejska ogłosiła propozycję dziewiątego programu ramowego na badania i innowacje – Horyzont Europa (HEU). Na kolejne siedem lat zaproponowano 94,1 mld euro. Budżet dzieli się na trzy główne obszary: Otwartą naukę, Globalne wyzwania i konkurencyjny przemysł oraz Otwarte innowacje. Debata nad nim potrwa kilka miesięcy. Wszystkie zainteresowane strony apelują o zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje.

 

więcej

Pierwszy etap procesu ubiegania się o HR Excellence in Research

2018.07.03

Ruszył internetowy system składania dokumentów dla instytucji ubiegających się o nadawane przez Komisję Europejską wyróżnienie HR Excellence in Research. Z nowego narzędzia, zawierającego wszystkie potrzebne formularze w formie elektronicznej, mogą korzystać instytucje będące na pierwszym etapie procesu ubiegania się o to wyróżnienie. Dla jednostek, które są na kolejnych etapach, wdrożenie nowego systemu planowane jest na wrzesień 2018 r.

 

więcej

MŚP mają pieniądze na inwestycje. Awans Polski w unijnym rankingu

2018.07.02

Polska awansowała na 7. miejsce w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu Junckera na inwestycje małych i średnich firm. Polska awansowała o dwa miejsca pod względem wartości inwestycji, które zostaną uruchomione dzięki Planowi Junckera. Są to pieniądze na inwestycje, które poprzez system gwarancji i poręczeń udostępnia Europejski Bank Inwestycyjny.

 

więcej

80 laureatów kolejnej edycji programu Diamentowy Grant

2018.06.29

80 wybitnych studentów, prowadzących badania naukowe, otrzyma łącznie ponad 16 milionów złotych w programie Diamentowy Grant. Jego siódmą edycję rozstrzygnęło właśnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, lecz również dostają szansę na przyśpieszenie swojej kariery naukowej.

 

więcej

Wkrótce premiera polskiej baterii do rowerów elektrycznych

2018.06.27

Premiera polskiej baterii do rowerów elektrycznych, pozwalającej pokonać ponaddwukrotnie większy dystans niż dotychczas odbędzie się w lipcu podczas prestiżowych targów rowerowych w Niemczech. Bateria Precursor została wymyślona i wyprodukowana w firmie BMZ Poland z siedzibą w Gliwicach.

więcej

EaP Plus: trzecia runda wniosków o granty na networking

2018.06.27

Projekt EaP Plus ogłosił trzecią rundę grantów dla interesantów z krajów EaP na uczestnictwo w spotkaniach brokerskich i spotkaniach dedykowanych przygotowaniu wniosków do Horyzontu 2020. Program jest skierowany do: jednostek badawczych (uczelni, instytucji/organizacji badawczych), MŚP i przemysłu, samorządów oraz organizacji obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego.

więcej