Rośnie produkcja ogniw fotowoltaicznych

2013.10.26

Zgodnie z rocznym raportem Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w 2012 światowa produkcja ogniw fotowoltaicznych (PV) wzrosła o 10% w porównaniu z  rokiem 2011. Do wzrostu doszło pomimo odnotowanego w tym samym czasie 9-procentowego spadku w zakresie inwestycji słonecznych. Europa pozostała liderem w nowo zainstalowanych mocach słonecznych z udziałem wynoszącym 51,7% (16,8 GW) w 30 GW mocy światowych.

Duże zasoby słoneczne w połączeniu z zerową emisją technologii sprawiają, że sektor PV należy do jednego z najszybciej rozwijających się technologii niskoemisyjnych.  Produkcja ogniw i modułów fotowoltaicznych wzrosła z 46 MW odnotowanych w 1990 roku do 38,5 GW w roku 2012. Na całym świecie w 2012 zainstalowane było blisko 100 GW mocy PV, z czego 69 GW w UE, co stawiało wspólnotę w pozycji lidera.

W samej UE czołową pozycję w zakresie zainstalowanej mocy PV zachowały Niemcy, w których w 2012 roku zainstalowano 7,6 GW mocy energii słonecznej. We Włoszech zainstalowano dodatkowe 3,5 GW, co pozwoliły na osiągnięcie 7,3 - procentowego udziału energii słonecznej w pokryciu całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2013 roku.

Odnotowany między 2008 a 2012 rokiem 80-procentowy spadek cen modułów słonecznych spowodowany nadwyżką produkcji doprowadził z jednej strony do poważnych problemów finansowych producentów, z drugiej zaś przyczynił się do konsolidacji branży, dodatkowo napędzanej rozwojem rynku PV w Azji. Liczba nowych rynków PV wzrasta pomimo trwających trudnych warunków ekonomicznych. Dzięki temu oraz w konsekwencji rosnących cen energii i nacisków na rozwój technologii przyjaznych dla środowiska, wysoki popyt na systemy solarne prawdopodobnie się utrzyma. Już wykazano, że w wielu krajach produkcja energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych może być tańsza niż ze źródeł konwencjonalnych. Ponadto odnawialne źródła energii, nie będąc zależnymi od paliw mogą - w przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii - zaoferować perspektywę dalszego obniżenia cen.


Status Report PV 2013:
http://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/pv-status-report-2013

Opracowała Aneta Świercz na podstawie:
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130930093752.htm

Wróć